من عاشقانه به خواندن رشته دکترای عمومی پزشکی در دانشکده پزشکی قزوین علاقه دارم:

من عاشقانه به خواندن رشته دکترای عمومی پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی علوم پزشکی قزوین علاقه بسیار بسیار زیادی دارم و من تنها خواسته زندگیم از دانشکده پزشکی علوم پزشکی قزوین این می باشد که به من اجازه دهد در این دانشگاه من رشته دکترای عمومی پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی  علوم پزشکی قزوین بدون ازمون ثبت نام کنم و دانشجوی ترم اول رشته دکترای عمومی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی علوم پزشکی قزوین شوم و من با تمام تلاشم دروس رشته دکترای عمومی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی علوم پزشکی قزوین را با نمره 20 به اتمام می رسانم و این بزرگترین ارزوی زندگی ساده ام در شهر مذهبی قزوین می باشد.


منبع این نوشته : منبع
پزشکی ,عمومی ,قزوین ,دانشکده ,علوم ,رشته ,پزشکی قزوین ,علوم پزشکی ,عمومی پزشکی ,دانشکده پزشکی ,رشته دکترای ,رشته دکترای عمومی ,علوم پزشکی قزوین ,